De Van Lynden Stichting streeft drie doelstellingen na.

Familiegegevens

De stichting wil gegevens over het adellijke geslacht Van Lynden (en alles wat daarmee samenhangt) bijeenbrengen, systematiseren, bewaren en publiceren.

Roerende goederen

Daarnaast wil de Stichting roerende goederen die behoord hebben aan (of betrekking hebben op) leden van het geslacht Van Lynden (of daaraan geparenteerde geslachten) bijeenbrengen. 

Het liefst wil zij deze roerende goederen in eigendom verkrijgen en deze vervolgens (doen) beheren of in bruikleen geven. Het gaat bijvoorbeeld om familiearchieven, akten, correspondentie, familieportretten, door familie gemaakte artefacten. 

Familiebanden

Tenslotte wil de Stichting de onderlinge familiebanden versterken. Dit doet zij ondermeer door het organiseren van familiebijeenkomsten, het uitbrengen van Het Lyndenblad en door het samenstellen van deze website.

Mocht u beschikken over interessante informatie of goederen die kunnen bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van de Van Lynden Stichting, dan verzoeken wij u contact op te nemen met het bestuur.

Disclaimer - Privacy - ©2024 R. van Lynden Productions

CONTACT US

U kunt ons bereiken door een mail te sturen dan reageren wij zo snel mogelijk.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?