Graven en baronnen

Familieleden van de tak Sandenburg dragen de titel van graaf of gravin. De overige leden van het geslacht Van Lynden dragen de titel baron of barones. 

Hiërarchie

Het enige in de wet vastgelegde voorrecht van de Nederlandse adel is het voeren van een adellijk distinctief: een adellijke titel of een predikaat. Het Nederlandse adelsrecht kent de volgende adellijke titels, in hiërarchische volgorde: prinshertogmarkiesgraafburggraafbaron en ridder. De titel prins wordt alleen gevoerd door leden van de Koninklijke familie (Oranje, Nederlanden, Oranje-Nassau en sinds kort ook de Bourbon de Parma). De Nederlandse titel hertog wordt in het geheel niet gevoerd en de titel markies door slechts één familie, die bovendien tot de Britse adel behoort. De titel burggraaf wordt alleen gevoerd door Belgische families of door Belgische takken van Nederlandse geslachten. De exclusief mannelijke titel ridder komt bij acht geslachten voor.

Douairière is een in onbruik rakende titel voor een weduwe van adel. In het verleden werd een weduwe van bijvoorbeeld een baron als volgt aangeschreven: douairière A. baron Van Lynden. Dit is de naam van de overleden echtgenoot, voorafgegaan door ‘douairière’, zonder de eigen naam van de vrouw.

Afgezien van de genoemde uitzonderingen betekent het een en ander dat er in Nederland slechts drie adellijke titels worden gevoerd: graafbaron en ridder. Het merendeel van de Nederlandse adel heeft geen titel. Alle leden van de adel die geen titel bezitten, hebben recht op het predikaat jonkheer of het vrouwelijke equivalent jonkvrouw. In de titulatuur wordt alleen onderscheid gemaakt tussen hooggeboren (graaf) en hoogwelgeboren (baron, ridder, jonkheer).

Meer info over adel

www.hogeraadvanadel.nl

(Alleen bij inlog: pdf van artikel Lyndenblad 1 pag. 15 en 16)

(Alleen bij inlog: Pdf van artikel Lyndenblad 9, pag 15 – 19)

Disclaimer - Privacy - ©2024 R. van Lynden Productions

CONTACT US

U kunt ons bereiken door een mail te sturen dan reageren wij zo snel mogelijk.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?